នៅថ្ងៃនេះ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅប្រទេសកម្ពុជា មិនមានករណីឆ្លងថ្មី និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះដែរ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី៦វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ឡើយ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីដែរ។ ដូច្នេះ  គិតមកដល់ថ្ងៃទី៦ច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន២៩២នាក់ ក្នុងចំណោមនោះបានជាសះស្បើយចំនួន២៨៦នាក់ និងនៅសល់៦នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ៕


អត្ថបទទាក់ទង